ابلاغ شیوه‌نامه شماره ۲ نوپا: الزام به ثبت تمامی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها در سامانه‌های مدیریت پژوهشی

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۱ کد : ۳۰۴۴ اخبار دستورالعمل ها
تعداد بازدید:۱۳۲۶
دومین ابلاغیه نوپا با هدف پیاده‌سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب مجلس شورای اسلامی، دریافت شد.
ابلاغ شیوه‌نامه شماره ۲ نوپا: الزام به ثبت تمامی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها در سامانه‌های مدیریت پژوهشی

شیوه نامه به این شرح است:

۱-  « تمامی دانشکد‌ه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته و یا زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دارای مجوز تاسیس از شورای گسترش وزارت متبوع موظفند از تاریخ ابلاغ این نامه، تمامی انواع طرح‌های تحقیقاتی مصوب خود را اعم از بنیادی، کاربردی،‌ تحقیق در نظام سلامت  (HSR)، فناوری، ارتباط دانشگاه با صنعت و غیرِ آن را توسط مجری اصلی طرح مربوطه در سامانه‌های الکترونیک و برخطOnline)  مدیریت پژوهشی خود ثبت نمایند. پس از پایان طرح، گزارش نهایی، مقالات و اطلاعات تمامی محصولات پژوهشی و فناوری منتج از طرح مربوطه نیز بایستی در سامانه‌های مورد اشاره فوق ثبت و ارسال گردد .»


۲- « ثبت متن کامل پروپوزال تمامی پایان‌نامه‌های مصوب در تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی، از تاریخ ابلاغ این نامه توسط دانشجو در سامانه‌های الکترونیک و برخط (Online) مدیریت پژوهشی آن دانشکده،‌ دانشگاه و یا موسسه اجباری و الزامی است. علاوه بر متن پروپوزال پایان‌نامه، پس از انجام پایان‌نامه و اتمام آن و قبل از دفاع دانشجو، لازم است متن کامل پایان‌نامه در قالب فایل متنی در سامانه‌های الکترونیک و برخط (Online) مدیریت پژوهشی آن دانشکده،‌ دانشگاه و یا موسسه ثبت و بارگزاری شود. ارائه گواهی ثبت و ارسال متن کامل پایان‌نامه قبل از دفاع پایان‌نامه توسط دانشجو الزامی است.»


۳- «  تمامی دانشکد‌ه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات فوق موظفند وب سرویس خروجی از سامانه مدیریت پژوهشی خود را براساس مشخصات فنی درخواستی موضوع نامه شماره ۸۹۸/۷۰۰/د مورخ ۸/۳/۹۸ تهیه و تامین نموده و به صورت پایدار در اختیار مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی این معاونت قرار دهند.»


نظارت بر حُسن اجرای کمی و کیفی و اطمینان از اجرای کامل این ابلاغیه برعهده معاون تحقیقات و فناوری دانشکد‌ه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات مربوطه خواهد بود.

کلید واژه ها: ابلاغیه شیوه نامه پژوهشی طرح تحقیقاتی پایان نامه


نظر شما :