دستورالعمل ها

ابلاغ شیوه‌نامه شماره ۲ نوپا: الزام به ثبت تمامی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها در سامانه‌های مدیریت پژوهشی

ابلاغ شیوه‌نامه شماره ۲ نوپا: الزام به ثبت تمامی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها در سامانه‌های مدیریت پژوهشی

دومین ابلاغیه نوپا با هدف پیاده‌سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب مجلس شورای اسلامی، دریافت شد.

ادامه مطلب