برگزاری وبینار طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه

۰۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۷ کد : ۵۶۴۸ همایش ها
تعداد بازدید:۷۵
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران درنظر دارد«وبینار طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه» در سطح ملی برگزار نماید.
برگزاری وبینار طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه


لینک وبینار: https://connect.mazums.ac.ir/meet2

کلید واژه ها: وبینار


نظر شما :