همایش ها

یست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

یست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کلیه انجمن ها و پژوهشگاههای مرتبط با درمان ناباروری در شهر شیراز برگزار می گردد.

ادامه مطلب
چهارمین دوره فلوشیپ تحقیقاتی EBM  و پیاده سازی شواهد (عملکرد مبتنی بر شواهد)
مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قطب علمی موسسه JBI دانشگاه آدلاید استرالیا برگزار می کند:

چهارمین دوره فلوشیپ تحقیقاتی EBM و پیاده سازی شواهد (عملکرد مبتنی بر شواهد)

ویژه کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با ارایه مدرک معتبر از موسـسه JBI دانشگاه آدلاید اسـترالیا و قطب علمی JBI در ایران برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد با همکاری موسسه (JBI) Joanna Briggs Institute استرالیا با تدریس اساتید آموزش دیده در مؤسسه JBI استرالیا

ادامه مطلب
بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰

بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰

"بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰" در تاریخ ۹ الی ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت مجازی برگزار می گردد.

ادامه مطلب