کارگاه های برگزار شده سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۵۷۵

برنامه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1398

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

۱

کارگاه داوران و ناظران طرح‌های تحقیقاتی

18 آبان

آقای دکتر رودباری

۲

کارگاه براورد حجم نمونه

12 شهریور

خانم دکتر گلی

۳

کارگاه مالکیت معنوی و ثبت اختراع

6 شهریور

 

۴

کارگاه آنالیز داده‌های پیوسته

۹ اردیبهشت

 

۵

مقاله نویسی انگلیسی

18 تیر

آقای دکتررحیمی

۶

نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دوره اول)

9 مرداد

آقای دیانتی- آقای کیخا

۷

کارگاه آشنایی با تجهیزات پزشکی

۶ و ۱۳ آذر ماه 

 

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰