مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


برگزاری  کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

برگزاری کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

مرکز رشد فناوری سلامت در نظر دارد : "کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی" را در روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه سال جاری از ساعت۸:۳۰  الی ۱۴:۳۰ در محل دانشکده پزشکی طبقه اول اتاق ۲۰۴ برگزار نماید.

ادامه مطلب
برگزاری دومین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

برگزاری دومین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

در راستای انجام کلیه فرایندهای مربوط به فرم‌های ارتقاء سالیانه و ارتقاء مرتبه استاتید بصورت آنلاین و الکترونیکی سلسله کارگاه‌هایی جهت گروه‌های هدفت برگزار خواهد گردید؛ دومین جلسه این کارگاه‌ها با حضور کارشناسان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مورخ ۹۸/۲/۱۴ برگزار گردید .

ادامه مطلب

برگزاری اولین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

در راستای انجام کلیه فرایندهای مربوط به فرم‌های ارتقاء سالیانه و ارتقاء مرتبه استاتید بصورت آنلاین و الکترونیکی سلسله کارگاه‌هایی جهت گروه‌های هدفت برگزار خواهد گردید؛ اولین جلسه این سلسله کارگاه‌ها با حضور کارشناسان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مورخ ۹۸/۲/۸ برگزار گردید .

ادامه مطلب

کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۶

نام کارگاه تاریخ برگزاری فایل های مربوط به کارگاه   علم سنجی (ابزار ها و شاخص های سنجش اعتبار مقالات، مجلات و پژوهشگران)    ۹۶/۰۵/۰۴ نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه  برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه منابع و مواد آموزشی کارگاه فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان گزارش و جمع ...

کارگاه‌های برگزار شده سال ۱۳۹۷

نام کارگاه تاریخ برگزاری فایل های مربوط به کارگاه   مقاله نویسی فارسی    ۹۷/۰۴/۰۶ نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه  برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه منابع و مواد آموزشی کارگاه فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان   نام کارگاه تاریخ برگزاری فایل های ...

کارگاه های برگزار شده سال ۱۳۹۸

برنامه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1398 ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس ۱ کارگاه داوران و ناظران طرح‌های تحقیقاتی 18 آبان آقای دکتر رودباری ۲ کارگاه براورد حجم نمونه 12 شهریور خانم دکتر گلی ۳ کارگاه مالکیت معنوی و ثبت اختراع 6 شهریور   ۴ کارگاه آنالیز داده‌های پیوسته ۹ اردیبهشت   ۵ مقاله نویسی انگلیسی 18 تیر آقای دکتررحیمی ۶ نگارش مقالات مرور سیستماتیک و ...

کارگاههای برگزار شده سال ۱۳۹۹

کد رهگیری عنوان ۱ کارگاه چگونگی پژوهش و مزایای آن ۲ کارگاه RCT دانشجویان ۳ کارگاه مجازی معرفی ابزارهای تعاملی در آموزش آنلاین ۴ معرفی دوره پزشک پژوهشگر ۵ ارائه طرح های پذیرفته شده ۶ کارگاه طراحی اپلیکشن ۷ کارگاه طراحی کسب و کار ۸ کارگاه ایده پردازی و اعتبارسنجی ۹ نشست معرفی طرح های بنیاد ملی نخبگان ۱۰ کارگاه آشنایی ...