اعضای شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

رشته / مدرک تحصیلی

سمت دانشگاهی

مرتبه علمی

1

رضا چمن

رئیس شورا

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

رئیس دانشگاه

استاد

2

محمد حسن امامیان

دبیر شورا

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دانشیار

3

حمید واحدی

متخصص بالینی

فوق تخصص گوارش

معاون آموزشی دانشگاه

استادیار

4

حمید کلالیان مقدم

پژوهشگر

دکترای تخصصی فیزیولوژی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دانشیار

5

سید شاهرخ آقایان

متخصص اخلاق پزشکی

متخصص اعصاب و روان

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

استادیار

6

سکینه کلاهدوزان

متخصص بالینی زنان

متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی

استادیار

7

محمدعلی حسین پور

روحانی

تحصیلات حوزوی/ کارشناسی ارشد

-

-

8

ابوالحسن قزوینی

نماینده جامعه

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دبیر بازنشسته

-

9

عسل عظیمیان

حقوقدان

دکترای تخصصی حقوق

عضو هیات علمی

استادیار

10

علی اکبر رودباری

کارشناس شورا

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مدیر توسعه پژوهش

دانشیار

کلید واژه ها: شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی