فرآیند بررسی طرح‌ در کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه

تعداد بازدید:۴۰۳۰

                       

کلید واژه ها: فرآیند شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹