اخبار

تقدیر از برگزیدگان جشنواره دستپخت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تقدیر از برگزیدگان جشنواره دستپخت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر محسن مهرابی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نشستی با تیم اعزامی این دانشگاه به نخستین جشنواره دستپخت دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال کشور از اعضای این تیم قدردانی کرد.

ادامه مطلب