گالری فیلم

بیانیه گام دوم انقلاب باید سر لوحه برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی در دانشگاهها قرار گیرد

بیانیه گام دوم انقلاب باید سر لوحه برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی در دانشگاهها قرار گیرد گالری

دکتر نمکی در پانزدهمین اجلاس معاونان دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت فرمودند بیانیه گام دوم انقلاب باید سر لوحه برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی در دانشگاهها قرار گیرد.

ادامه مطلب