معرفی مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر مهدی خاکساری

 

 

 

 

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

  رشته تحصیلی: فیزیولوژی

  سمت:  عضو هیات علمی و سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه                 

  رتبه دانشگاهی: استادیار 

  پست الکترونیک:     khaksari417@yahoo.com              

  تلفن: 32394086-023 

   نمابر: 32394800-023

  شماره داخلی: 543

  شماره اتاق: 419