اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه در خصوص ثبت اختراع و ایده

اطلاعیه در خصوص ثبت اختراع و ایده

قابل توجه کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی با توجه به آئین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و ثبت اختراعات مصوب هیأت امنای دانشگاه، همه ی افراد می بایست برای ثبت هر ایده یا اختراعی با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری اقدام نمایند. در غیر این صورت حمایتی از آنها به عمل نخواهد آمد

ادامه مطلب