اسلاید شو - آرشیو

نقش معاونت تحقیقات و فناوری در پایش پژوهش ها و انتشار نتایج کووید-۱۹

نقش معاونت تحقیقات و فناوری در پایش پژوهش ها و انتشار نتایج کووید-۱۹

تا کنون ۳۵۴۷ طرح پژوهشی با موضوع ویروس کورونا ۲۰۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی موفق به کسب مجوز اخلاق از ۱۱۲ کمیته شده است . تعداد مقالات منتشر شده از ایران در زمینه کوویدـ۱۹ تا تاریخ ۱۰ تیر ماه بیش از ۴۰۰ مقاله است در حالی که مقالات منتشر شده در دنیا در این تاریخ به تعداد ۲۷۰۴۰ مورد رسیده است.

ادامه مطلب