اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص ثبت اختراع و ایده

اطلاعیه در خصوص ثبت اختراع و ایده جدید

قابل توجه کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی با توجه به آئین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و ثبت اختراعات مصوب هیأت امنای دانشگاه، همه ی افراد می بایست برای ثبت هر ایده یا اختراعی با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری اقدام نمایند. در غیر این صورت حمایتی از آنها به عمل نخواهد آمد

ادامه مطلب
برگزاری وبینار توسط مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزاری وبینار توسط مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز سلامت معنوی روز شنبه ۶ دیماه ۹۹ ساعت ۱۴-۱۶ وبینار "نیازمندی علم آینده به یک چارچوب جامعتر" با سخنرانی آقای دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک را برگزار می نماید.

ادامه مطلب

پذیرش دانشجوی PhD by Research  در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به اطلاع می رساند، باستناد نامه شماره ۴۵۵۲/ ۷۰۰ / د  مورخ  ۱۹ / ۱۱/ ۱۳۹۸ معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه، دانشجوی PhD by Researchبه شرح ذیل می پذیرد

ادامه مطلب