فرم ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۳۲۱۲

 فرم ها و آیین نامه های داخلی

پروپوزال طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

گزارش کارآزمایی ها بالینی (CONSORT)

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

فرم پروپوزال تحقیقات کیفی

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۳۹۲

سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی ۱۳۹۲

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

(بازنگری شده در هفتم تیرماه ۱۳۹۱)

دستورالعمل جایزه چاپ مقالات  

 

دستورالعمل ها و آئین نامه های مصوب کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

-         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»91

-         راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395 

-         آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1389 

-         منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1385 

-         سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی 1385 

-         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1391 

-         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391(

-         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1388 

-         آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان 93) 

 

کلید واژه ها: آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی تور های تحقیقاتی منشور اخلاقی فرم پروپوزال کارآزمایی بالینی

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸