مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته تحقیقات دانشجویی


بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی،بصورت مجازی از تاریخ ۵ الی ۷ آذرماه ۱۳۹۹ به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میشود.

ادامه مطلب

فرم ها و آیین نامه ها

 فرم ها و آیین نامه های داخلی پروپوزال طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی گزارش کارآزمایی ها بالینی (CONSORT) دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» فرم پروپوزال تحقیقات کیفی آیین نامه ...