مطالب مرتبط با کلید واژه

همایش


یست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

یست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری و بین المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کلیه انجمن ها و پژوهشگاههای مرتبط با درمان ناباروری در شهر شیراز برگزار می گردد.

ادامه مطلب
بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰

بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰

"بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰" در تاریخ ۹ الی ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت مجازی برگزار می گردد.

ادامه مطلب
پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ، به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مجمع خیرن سلامت کشور و انجمن کنترل عفونت ، ۱۸ الی ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار میشود.

ادامه مطلب