مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز رشد فناوری سلامت


جلسه هم اندیشی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت با معاون تحقیقات و فناوری

جلسه هم اندیشی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت با معاون تحقیقات و فناوری

آقای دکتر امامیان معاون تحقیقات و فناوری به همراه دکتر ناظمی و دکتر رودباری از ساختمان شماره ۲ مرکز رشد بازدید نمودند و پس از بازدید در نشستی دوستانه با مدیران واحدهای فناور مشکلات واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب