مطالب مرتبط با کلید واژه

پزشک پژوهشگر


اعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر

اعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر

مهلت ثبت نام در فراخوان و ارسال مدارک از ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ می باشد. پذیرفته شدگان از اول مهرماه ۱۳۹۹ دوره های آموزشی خود را آغاز می کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان به نشانی http://rcd.research.ac.ir مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

پزشک پژوهشگر

معرفی برنامه برنامه آموزش پزشک پژوهشگر مراکز میزبان آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر کاربرگ اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص پزشک پژوهشگر به سامانه rcd.research.ac.ir مراجعه فرمایید.    

برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه آموزش پزشک پژوهشگر ویژگی‌های برنامه محور اصلی فعالیت های برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی است. برنامه پزشک پژوهشگر مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کاریکولوم آموزشی ...