مطالب مرتبط با کلید واژه

دریافت مجوز موافقت اصولی


موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۳ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موافقت اصولی بعمل آمد.

ادامه مطلب