مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف


درباره ما

تاریخچه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری       تاسیس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بوده است و جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با حکم آقای دکتر اعرابی رییس دانشگاه  به ...

برنامه استراتژیک معاونت

رسالت (Mission) معاونت پژوهشی ما مصمم هستیم در راستای سیاست های پژوهشی کشور، با توسعه و تسهیل پژوهش و بکارگیری تمامی منابع موجود داخل و خارج از کشور، از طریق تولید دانش و ثروت و خلق فناوریهای نوین، بومی و نوپیشه ...