مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه ارزشیابی


آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها

آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها

"برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" با توجه به اهمیت تقویت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاهها در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

ادامه مطلب