اعزام به کارگاه های داخل یا خارج از کشور

تعداد بازدید:۸۰۶

عنوان خدمت: اعزام به کارگاه های داخل یا خارج از کشور

شناسه:

شرکت در کارگاهای داخلی و خارجی

نوع خدمت: پژوهش

شرح خدمت:

اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان به کارگاه های داخل  و خارج از کشور

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1- ارائه مشخصات و برنامه کارگاه

2-نامه موافقت مدیر گروه

3-نامه موافقت رئیس دانشکده

4-فرم درخواست شرکت درکارگاه

 

نام کارشناس:فاطمه سلطانی

 

تلفن تماس:۳۲۳۹۶۷۱۴

 

مراحل گردش کار:

-    تحویل مشخصات و برنامه ی تفصیلی کارگاه به انضمام درخواست به مدیر گروه مربوطه
-    اعلام موافقت گروه به رئیس دانشکده
-    اعلام موافقت رئیس دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
-    بررسی مدارک توسط واحد کارگاه ها و همایش های  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
-    تکمیل فرم درخواست شرکت در WORKSHOP و طرح موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه
-    اعلام موافقت شورای پژوهشی به گروه و دانشکده جهت صدور حکم ماموریت اداری بدون پرداخت فوق العاده
-    صدور معرفی نامه ی اشتغال به کار لاتین توسط واحد کارگاهها و همایش ها و پاراف آن توسط معاون تحقیقات و فناوری و ارسال آن به دفتر ریاست دانشگاه جهت امضاء نهایی
-    ارائه گواهی شرکت درکارگاه و نیز لاشه بلیط هواپیما جهت پرداخت کمک هزینه

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه:

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

آئین نامه شرکت در کارگاه ههای پژوهشی خارج از کشور

 نحوه ی شرکت در کارگارههای پژوهشی داخل کشور
فرم درخواست شرکت در کارگاههای پژوهشی خارج از کشور

 

«بازگشت»

کلید واژه ها: میز خدمت پژوهش

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹