اعزام به دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

تعداد بازدید:۷۰۳

عنوان خدمت: اعزام به دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

 

شناسه:

اعزام به فرصت مطالعاتی

 

نوع خدمت: پژوهش

 

شرح خدمت:

اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه به موسسات و مراکز دانشگاهی معتبر خارج از کشور جهت گذرانیدن دوره ی تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

۱) اخذ پذیرش معتبر

۲) تکمیل فرمهای مورد نیاز

۳)موافقت نامه گروه/مرکز

 ۴) موافقت نامه دانشکده/پژوهشکده

  ۵) موافقت نامه شورای آموزشی دانشگاه

  ۶) دسترسی به فرم ها و آیین نامه ها

 

نام کارشناس:فاطمه سلطانی

 

تلفن تماس: ۳۲۳۹۶۷۱۴

 

مراحل گردش کار:

۱) ارائه ی مدارک لازم به کارشناس مسئول

۲) بررسی مدارک توسط کارشناس مسئول

۳) اخذ موافقت شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته ی فرصت مطالعاتی

۴) اخذ موافقت هیات جذب دانشگاه

۵)انجام امور سپردن تعهد محضری، اعزام و خروج از کشور

۶) شروع دوره

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه: ندارد

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:ندارد


 

«بازگشت»

کلید واژه ها: میز خدمت پژوهش

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹