شرکت در همایش های خارجی

تعداد بازدید:۱۹۹

عنوان خدمت: شرکت در همایش های خارجی

شناسه:

شرکت در همایش های علمی خارجی

نوع خدمت: پژوهش

شرح خدمت:

اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان به همایش های خارج از کشور

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1-فرم درخواست شرکت درهمایش

2- نامه پذیرش مقاله ارائه شده در همایش

3-  خلاصه مقاله پذیرفته شده

4-خلاصه مقاله ایندس شده در ISI و یا PubMed ظرف یک سال گذشته

 

نام کارشناس: فاطمه سلطانی

 

تلفن تماس:۳۲۳۹۶۷۱۴

 

مراحل گردش کار:

-    تکمیل فرم درخواست به انضمام abstract و acceptance مقاله به واحد امور کارگاه ها و همایش ها جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
-    ارزیابی درخواست در شورای پژوهشی دانشگاه
-    اعلام موافقت شورای پژوهشی به فرد متقاضی و دانشکده (جهت صدور حکم ماموریت بدون فوق العاده)
-    انجام امور اخذ روادید و ثبت نام در همایش توسط متقاضی
-    شرکت در همایش و ارائه ی مقاله
-    ارائه گواهی شرکت در کنگره و لاشه بلیط هواپیما و کتابچه کنگره به واحد همایش ها و کارگاه ها جهت پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه:

آئین نامه شرکت درهمایش های علمی خارج از کشور

فرم درخواست شرکت درهمایش های علمی خارج از کشور

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:


 

«بازگشت»

کلید واژه ها: میز خدمت پژوهش

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹