صدور کارنامه پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۴

عنوان خدمت: صدور کارنامه پژوهشی

 

شناسه:

صدور کارنامه پژوهشی

 

نوع خدمت: پژوهش

 

شرح خدمت:

- صدور کارنامه پژوهشی و اعلام اخذ و یا عدم ترفیع پایه و رکود علمی هیات علمی و ارسال آن به معاونت آموزشی جهت بررسی های لازم
- صدور کارنامه پژوهشی در بازه مذکور و ارسال آن جهت ارتقا مرتبه هیات علمی به دانشکده ها
- محاسبه امتیازات  پژوهشی مربی ها برای اعمال تبدیل وضعیت تمام وقت جغرافیایی در پایان هرسال  و ارسال کارنامه پژوهشی به دانشکده های مذکور

 

مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت:

   ثبت مقالات چاپی، کارگاه ها و کتب و ارسال از طریق سامانه پژوهان طبق راهنما

 

نام کارشناس: مریم عطایی عظیمی

 

تلفن تماس: ۳۲۳۹۴۴۹۹

 

مراحل گردش کار:

الف) ترفیع پایه سالیانه هیات علمی:

    - محاسبه ذخیره امتیاز پژوهشی و استفاده از آن در کارنامه پژوهشی

    - صدور کارنامه یکساله پژوهشی جهت ترفیع پایه هیات علمی و ارسال کارنامه نهایی به معاونت آموزشی جهت بررسی های لازم

ب) ارتقاء مرتبه هیات علمی:

   - صدور کارنامه پژوهشی هیات علمی مبنی بر بازه زمانی مشخص و ارسال آن جهت ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی به دانشکده های مخاطب

ج) تبدیل وضعیت تمام وقت جغرافیایی:

   - محاسبه امتیازات پژوهشی مربی ها و صدور کارنامه و فرم ها برای تبدیل وضعیت تمام وقت جغرافیایی در پایان هر سال و ارسال آن به دانشکده های مخاطب

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (پژوهان) 

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

پس از ورود به سامانه پژوهان با وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود وارد حساب کاربری خود شوید.از قسمت پایین صفحه می توانید دکمه "کارنامه پژوهشی" را مشاهده نمایید.

دستور العمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی ویژه اعضای هیات علمی پژوهشی و آموزشی

 


 

«بازگشت»

کلید واژه ها: میز خدمت پژوهش

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹