مطالب مرتبط با کلید واژه

میز خدمت پژوهش


ثبت و تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه ای

عنوان خدمت: تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی طرحهای غیر پایان نامه ای   شناسه: تصویب پروپوزال غیر پایان نامه ای   نوع خدمت: پژوهش  شرح خدمت: ارائه و فرایند بررسی و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه ای، در بازه های زمانی مشخص و مطابق با اطلاعیه و فلوچارت فراخوان ...

تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی پایان نامه ای

عنوان خدمت:  تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی پایان نامه ای شناسه:  تصویب پروپوزال پایان نامه ای  نوع خدمت:  پژوهشی  شرح خدمت:  ارائه و فرایند بررسی و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی  پایان نامه ای در هر زمانی در طی سال انجام می گیرد. مدارک لازم برای انجام خدمت: پروپوزال طرح تحقیقاتی ...

انعقاد قرارداد پروپوزال طرحهای تحقیقاتی تصویب شده

عنوان خدمت: انعقاد قرارداد پروپوزال طرحهای تحقیقاتی تصویب شده   شناسه: انعقاد قرارداد   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: پس از تصویب هر پروپوزال طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه، کمیته اخلاق و کمیته بودجه، برای پرداخت هزینه های طرح، لازم است بین معاونت تحقیقات و فناوری و مجری ...

تسویه حساب نهایی طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان خدمت: تسویه حساب نهایی طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته   شناسه: تسویه طرحهای تحقیقاتی   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: پس از اتمام هر طرح تحقیقاتی و تصویب گزارش نهایی آن در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه امتیازات پژوهشی لازم توسط مجری، تسویه حساب مالی طرح انجام خواهد شد.   مدارک ...

اعزام به کارگاه های داخل یا خارج از کشور

عنوان خدمت: اعزام به کارگاه های داخل یا خارج از کشور شناسه: شرکت در کارگاهای داخلی و خارجی نوع خدمت: پژوهش شرح خدمت: اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان به کارگاه های داخل  و خارج از کشور   مدارک لازم برای انجام خدمت: 1- ارائه مشخصات و برنامه کارگاه 2-نامه موافقت ...

شرکت در همایش های خارجی

عنوان خدمت: شرکت در همایش های خارجی شناسه: شرکت در همایش های علمی خارجی نوع خدمت: پژوهش شرح خدمت: اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان به همایش های خارج از کشور   مدارک لازم برای انجام خدمت: 1-فرم درخواست شرکت درهمایش 2- نامه پذیرش مقاله ارائه شده در همایش 3-  خلاصه مقاله ...

اعزام به دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

عنوان خدمت: اعزام به دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور   شناسه: اعزام به فرصت مطالعاتی   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه به موسسات و مراکز دانشگاهی معتبر خارج از کشور جهت گذرانیدن دوره ی تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه   مدارک لازم برای انجام خدمت: ۱) اخذ ...

صدور کد اخلاق

عنوان خدمت: صدور کد اخلاق   شناسه:---   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: صدور کد اخلاق برای طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی   مدارک لازم برای انجام خدمت: دریافت پروپوزال تأیید شده  از شورای پژوهشی دانشگاه که برای طرحهای کارآزمایی بالینی داشتن فرم رضایت نامه آگاهانه و فرم تأییدیه ...

صدور کارنامه پژوهشی

عنوان خدمت: صدور کارنامه پژوهشی   شناسه: صدور کارنامه پژوهشی   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: - صدور کارنامه پژوهشی و اعلام اخذ و یا عدم ترفیع پایه و رکود علمی هیات علمی و ارسال آن به معاونت آموزشی جهت بررسی های لازم - صدور کارنامه پژوهشی در بازه مذکور ...

گزارش پرداخت های مالی

عنوان خدمت: گزارش پرداخت های مالی   شناسه:---   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: اطلاع رسانی به عضو هیات علمی-دانشجو-پژوهشگر در خصوص واریزی های صورت گرفته از سوی معاونت تحقیقات شامل مبلغ واریزی، تاریخ واریز و شماره طرح تحقیقاتی یا پایان نامه مربوطه   مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت: عضویت در ...

جذب دستیار پژوهشی

عنوان خدمت: جذب دستیار پژوهشی (سرباز پژوهشگر- طرح نیروی انسانی)   شناسه:   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: پذیرش فارغ التحصیلان برتر علوم پزشکی در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، جهت گذرانیدن طرح نیروی انسانی و یا دوره ی سربازی   مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت:    ۱- مدارک لازم طرح ...

ثبت نام در کارگاه های پژوهشی

عنوان خدمت: ثبت نام در کارگاه های پژوهشی   شناسه:   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: ثبت نام درکارگاه های پژوهشی برگزار شده در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری   مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت: عضویت در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(پژوهان)   نام کارشناس: ریحانه السادات حسینی نژاد   تلفن تماس: ۳۲۳۹۵۰۵۴- داخلی ۵۱۲   مراحل گردش کار:    - ...

صدور گواهی شرکت در کارگاه های پژوهشی

عنوان خدمت: صدور گواهی شرکت در کارگاه های پژوهشی   شناسه: صدور گواهی شرکت در کارگاههای مرکز   نوع خدمت: پژوهش-فناوری-دانشجویی-اطلاع رسانی پزشکی   شرح خدمت: صدور گواهی شرکت در کارگاه های پژوهشی برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان پژوهشگر دانشگاه   مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت:عضویت در سامانه پژوهان   نام کارشناس:ریحانه ...

نشر کتب دانشگاهی

عنوان خدمت: نشر کتب دانشگاهی   شناسه:---   نوع خدمت: پژوهش   شرح خدمت: پذیرش و بررسی اولیه کتاب در واحد انتشارات ودر صورت برخوردار بودن ازضوابط نشر، طرح در شورای انتشارات در صورت تصویب نهایی، نشر الکترونیکی کتاب   مدارک لازم برای انجام خدمت:     نام کارشناس: ریحانه السادات حسینی نژاد   تلفن تماس: ۳۲۳۹۵۰۵۴   مراحل گردش ...