معاونت تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۸۹۴

 حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با توجه به نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و به لحاظ موقعیت و نیاز فعلی کشور به تولید علم، مصمم است تا در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسبی برای ظهور خلاقیت ها، کشفیات و ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی فراهم کرده و نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیتهای تحقیقاتی و انتشار این فعالیتها در قالب مقاله و کتاب در سطح کشوری و  بین المللی اقدام نماید

 در این راستا در نظر دارد، منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی، علمی و تجهیزات دانشگاهی را به آخرین فناوریهای مورد نیاز روز مجهز نماید. این معاونت با فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخلی و خارجی، برگزاری سمینارها در جهت تقویت بنیه علمی،  پژوهشی دانشگاه تلاش نماید

 

شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری

۱-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه مطابق با مصوبات مقررات وایین نامه های مربوطه.

۲-برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقائ و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین المللی.

۳-اولویت بخشی به نوآوری درحوزه‌ی نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور.

۴-توسعه تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

۵-کنترل و نظارت برفرایندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده درطرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

۶-مطالعات لازم درزمینه ارزشیابی فعالیتهای پزوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه.

۷-ایجادارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

۸-همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی وبرگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی واجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دو موسسه و سایر موسسات.

۹-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی.

۱۰-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور {اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی دانشگاهی} برابر ضوابط مصوب.

۱۱-تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد: کارافرینی و پارک‌های علم و فناوری برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه.

۱۲-بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.

۱۳-شناسایی وتعریف موضوعات و برنامه های علمی-پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصص اعتبارلازم جهت تعامل علمی-پژوهشی حوزه دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۶