مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابی فعالیت های فناوری


کسب رتبه اول در ارزشیابی فعالیت های فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۸ در منطقه یک آمایش

کسب رتبه اول در ارزشیابی فعالیت های فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۸ در منطقه یک آمایش

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از کسب رتبه اول در ارزشیابی فعالیت های فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۸ در منطقه یک آمایش خبر داد.

ادامه مطلب