گالری عکس - آرشیو

برگزاری نشست هم اندیشی معاون و مدیر دانشجویی دانشگاه شاهرود با مدیر دانشجویی علوم پزشکی گلستان گالری

نشست هم اندیشی معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به میزبانی شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب