واحد کارپردازی

1- دریافت درخواستهای خرید  معاونت

2-مراجعه به فروشگاهها جهت خرید کالا مورد درخواست با نازلترین قیمت و تحویل آن به انبار و دریافت قبض انبار

3- تنظیم سند و تحویل آن به حسابداری و دریافت چک مربوطه

4- انجام کلیه استعلام های کارپردازی بر حسب ضرورت