معرفی واحد فناوری اطلاعات


 

شرح وظایف:

پشتیبانی از برنامه HIS و زیرسیستم های مربوطه

مدیریت و پشتیبانی سامانه سپاس و رز بیمارستان

مدیریت و پشتیبانی سامانه نوبتدهی غیرحضوری کلینیک ها

پشتیبانی و نگهداری از سرورهای بیمارستان نظیر سرورهای دیتابیس، اپلیکیشن، دی اچ سی پی،

اکتیودایرکتوری، ویم بک آپ، پکس

پشتیبانی و نگهداری از ماشین های مجازی بیمارستان

پشتیبانی از سیستم های نرم افزار تعهدی، کارگزینی و حقوق در بیمارستان

پشتبانی، ارتقا و رفع مشکلات سخت افزاری نرم افزاری و سامانه های بیمارستان

بهبود، بهینه سازی و رفع مشکلات وایرلس و وایربس شبکه بیمارستان