اقامت در شاهرود

هتل پارامیدا : بلوار دانشگاه، مقابل ترمینال ، جنب اداره راه / تلفن: 02332393363

مهمانسرای جهانگردی شاهرود: ابتدای خیابان فردوسی، داخل پارک بلوار شهر / تلفن: 02332244288

هتل قصر بسطام: بسطام، ابتدای بلوار کشاورز / تلفن: 02332525293

مهمانسرای جهانگردی بسطام: بسطام، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شهرداری / تلفن: 02332523811