کلینیک زنان و زایمان

  خانم دکتر بنت الهدی اشرفی ، خانم دکتر میناسادات کهبدی، خانم دکتر مونا کاشی علی آبادی ،خانم دکتر سکینه کلاهدوزان،خانم دکتر آمنه خلیلی، خانم دکتر مرضیه اسلامی

واقع در سالن طبقه همکف ساختمان فاطمیه در اتاق های 1 و 2 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

ویزیت متخصص زنان و زایمان ( شامل انواع مراقبتهای دوران بارداری ، تشخیص  ودرمان بیماریهای زنان ، پستان ، مشاوره نازایی و ...)

شماره 0233116داخلی567-568