فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر محبوبه محمدی کردخیلی، آقای دکتر محمدحسین کلانتر

واقع در سالن طبقه همکف ساختمان فاطمیه در اتاق 4 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

ویزیت فوق تخصص نوزادان ( شامل انواع بیماریهای نوزادان زیر 28 روزه ، تشخیص و درمان زردی نوزادان ، پایش رشد نوزادان و ...)

شماره 0233116 داخلی572