بخش ها

درمانگاه فوق تخصصی فلوشیپ ناباروری زنان و مردان

آزمایشگاه جنین شناسی

آزمایشگاه آندرولوژی

اتاق عمل

ریکاوری

اتاق مشاوره

اتاق بیوفریزینگ

طب سنتی