اطلاعات تماس با بخش IPD

آدرس : خیابان 22 بهمن- میدان آزادی

تلفن : 0233116

فکس : 02332227607

کدپستی : 3615739111

آدرس ایمیل : Bahar@shmu.ac.ir