امکانات رفاهی

  • بوفه /کافی شاپ

       بوفه و کافی شاپ بیمارستان بهار در طبقه همکف و در لابی بیمارستان واقع شده است.

  • بانک رفاه و دستگاه ATM

       شعبه بانک رفاه و دستگاههای ATM در ورودی لابی بیمارستان جهت رفاه حال بیماران و مراجعین واقع شده است.

  • سالن اجتماعات

      سالن اجتماعات و کتابخانه بیمارستان بهار در طبقه 4 بیمارستان (قسمت آموزش پزشکی و توسعه تحقیقات بالینی) واقع شده است.

  • نمازخانه

       در طبقه همکف ساختمان فاطمیه جهت برگزاری نماز جماعت و در تمامی بخش های بستری یک نمازخانه برای بیماران در نظر    گرفته شده است.

  • تاکسی سرویس و ...

        تاکسی سرویس بیمارستان در محوطه بیمارستان و جنب درب ورودی اصلی واقع شده و در تمامی ساعات شبانه روز به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه خدمت می               نماید.