راهنمای طبقات

ساختمان اصلی بیمارستان بهار در 6 طبقه احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است:

 

طبقه چهارم: ریاست و مدیریت بیمارستان/ مدیریت پرستاری/ آموزش پرستاری/ کنترل عفونت/  بهداشت محیط/ بهداشت حرفه ای / امور اداری و کارگزینی/ فناوری اطلاعات/ خدمات پشتیبانی/ حراست/ سالن جلسات / کتابخانه / سالن همایش/ بخش نسیم  VIP / دپارتمان بیماران بین الملل

طبقه سوم: ICU2/ ICU3/ بخش جراحی مردان/ بخش داخلی مردان/ بخش تشخیص و درمان ناباروری وIVF  شکوفه

طبقه دوم: بخش جراحی زنان/ بخش مراقبت های بعد از زایمان/ ICU1/ اتاق های عمل/ دفتر پرستاری

طبقه اول: بخش زایمان/ NICU/ بخش نوزادان/ بخش داخلی زنان/  واحد سنگ شکن/ آندوسکوپی- کلونوسکوپی

طبقه همکف: اورژانس/ آزمایشگاه/ سی تی اسکن- سونوگرافی/ بخش تصویربرداری/ ترخیص و مددکاری

طبقه منفی یک: مرکز استریل / تجهیزات پزشکی/ تاسیسات/ رختشویخانه/ واحد تغذیه/ آشپزخانه/ سلف سرویس