اسلاید شو - آرشیو

افتتاح دفتر موسسه خیریه مهرورزان سلامت در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

خیرین درارتقای سلامت جامعه نقش موثری دارند و هدف از تشکیل این موسسه را جلب و هدایت مشارکت خیرین دانسته و تاکید به یافتن راه های نوین وجلب مشارکت ها با استفاده از الگوهای موجود ملی عنوان نمود.

ادامه مطلب