اسلاید شو - آرشیو

مراسم تکریم و معارفه معاون آموزش و سلامت بیمارستان امام حسین (ع)

مراسم تکریم و معارفه معاون آموزش و سلامت بیمارستان امام حسین (ع)

مراسم تکریم و معارفه سرکار خانم دکتر توفان (متخصص روماتولوژی) و جناب آقای دکتر پور حسینی( متخصص داخلی) به عنوان معاونت آموزشی بیمارستان امام حسین(ع) در سالن آموزش رازی با حضور جناب آقای دکتر مقربیان ریاست محترم بیمارستان ،جناب آقای دکتر واحدی معاونت آموزشی دانشگاه و جمعی از معاونین و مسئولین این مرکز برگزار گردید.

ادامه مطلب