اسلاید شو - آرشیو

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی ضرورت مستندسازی و ثبت تجارب کارکنان

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی ضرورت مستندسازی و ثبت تجارب کارکنان گالری

جلسه توجیهی آموزشی ضرورت مستندسازی و ثبت تجارب کارکنان و اجرای برنامه های مدیریت دانش و آشنایی همکاران و رابطین با سامانه با حضور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه روز دوشنبه ۱۳ تیرماه در محل سالن فارابی بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب