اخبار - آرشیو

اخذ رتبه ۱۱ در بخش فناوری در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال۹۷
موفقیتی دیگر در راستای پژوهش در بخش فناوری برای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اخذ رتبه ۱۱ در بخش فناوری در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال۹۷

کسب امتیاز کلی ۲۴۰ از فعالیت های فناوری تایید شده کارشناس و دانشگاه و ستاد از ابتدا تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و امتیاز کل ۸۶ فعالیت های فناوری تایید شده کارشناس و دانشگاه و ستاد از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ادامه مطلب
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با دانشگاه STIFAR اندونزی قرارداد همکاری امضا کرد.
در راستای بین المللی سازی و توسعه فعالیت های آموزشی وپژوهشی؛

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با دانشگاه STIFAR اندونزی قرارداد همکاری امضا کرد.

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و تحقیقاتی بین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و دانشگاه STIFAR اندونزی توسط رؤسای این دو دانشگاه و با حضور معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیران امور بین الملل امضا گردید.

ادامه مطلب