اخبار

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در راستای تربیت نیروی متخصـص دکتـرای پژوهشـی، در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در دوره ی دکترای تخصصی پژوهشی (phd by Research)، ۲ نفر را طبق جدول ذیل پذیرش نماید.

ادامه مطلب
فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در راستای تربیت نیروی متخصـص دکتـرای پژوهشـیدر سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در دوره ی دکترای تخصصی پژوهشی (phd by Research) ۳ نفر، را طبق جدول ذیل پذیرش نماید.

ادامه مطلب