آرشیو اخبار

فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TUBITAK)

فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TUBITAK)

قابل توجه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه به اطلاع می رساند مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) گرنت مشترکی را به منظور حمایت از پژوهش های مشترک ایران و ترکیه در نظر گرفته است.

ادامه مطلب
سومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

سومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با همکاری انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران سومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران با حضور اساتید برجسته ارگونومی، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان صنایع و دانشجویان برگزار نماید.

ادامه مطلب