آرشیو اخبار

حضور واحد فناور پویا پژوهان نارون در بازدید سفیر استرالیا از پارک علم و فناوری شاهرود

حضور واحد فناور پویا پژوهان نارون در بازدید سفیر استرالیا از پارک علم و فناوری شاهرود

سفیر استرالیا در ایران پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲، از پارک علم و فناوری شاهرود بازدید نمودند. در حاشیه این دیدار دستاوردهای شرکت فناور پویا پژوهان نارون مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت مورد بازدید سفیر استرالیا و هیات همراه قرار گرفت.

ادامه مطلب