آرشیو اخبار

راه اندازی دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

راه اندازی دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در مراسمی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری، دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همزمان با دفاتر و واحدهای مالکیت فکری در ۱۰ کلان منطقه آمایشی کشور راه اندازی شد.

ادامه مطلب