آرشیو اخبار

انتشار نخستین مستند کرونا از تجارب ایران در شرایط کرونا

انتشار نخستین مستند کرونا از تجارب ایران در شرایط کرونا

نخستین مستند کرونا با همکاری جمع زیادی از همکاران، صاحب نظران و مدیران وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های همکار با وزارت بهداشت منتشر شد و این مجموعه شامل تجارب ایران از سیاست ها، فرصت ها و چالش های نظام سلامت ایران تا پایان فروردین ماه امسال است.

ادامه مطلب
موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۳ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موافقت اصولی بعمل آمد.

ادامه مطلب
آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها

آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها

"برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" با توجه به اهمیت تقویت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاهها در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
فراخوان ارسال مقالات حوزه کووید-۱۹ به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

فراخوان ارسال مقالات حوزه کووید-۱۹ به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

در راستای حمایت از پژوهش های حوزه بیماری کویید-۱۹ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری انجمن اپیدمیولوژیست های ایران جهت استفاده هر چه بیشتر از مقالات فارسی این حوزه یک ویژه نامه از مجله این انجمن را به این موضوع اختصاص داده است.

ادامه مطلب