اخبار

کارگاه آموزشی مرور ساختاریافته ومتا آنالیز نرم افزار STATA

کارگاه آموزشی مرور ساختاریافته ومتا آنالیز نرم افزار STATA جدید

کارگاه آموزشی مرور ساختاریافته ومتاآنالیز نرم افزار STATA از سوی دفتر مجله بین المللی علوم تغذیه با همکاری مرکز رشد وفناوری اطلاعات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۲۹ و۳۰ بهمن ماه به صورت حضوری وآنلاین برگزار می گردد .

ادامه مطلب