اخبار

برگزاری تور گردشگری دریاچه نمک حوض سلطان قم به همراه کارگاه کشت باکتری های محیطی و PCR

برگزاری تور گردشگری دریاچه نمک حوض سلطان قم به همراه کارگاه کشت باکتری های محیطی و PCR

مرکز رشد با همکاری مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی تور گردشگری دریاچه نمک حوض سلطان قم به همراه کارگاه کشت باکتری های محیطی و PCR را در تاریخ ۲۱ الی ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار می کند.

ادامه مطلب